Quy định về mức học phí học kỳ II năm học 2015-2016 các hệ đào tạo của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày 30/12/2015 Nhà trường đã có quyết định Về việc ban hành Quy định học phí các hệ đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Theo đó, kể từ học k...
Họp giao ban khoa tuần học thứ 50 ngày 27 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 50 ngày 27 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 49 ngày 20 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 49 ngày 20 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa ngày 8 tháng 6 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 43 ngày 8 tháng 6 năm 2015
Họp giao ban khoa ngày 1 tháng 6 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 42 ngày 1 tháng 6 năm 2015.

Tin tức mới nhất

Quy định về mức học phí học kỳ II năm học 2015-2016 các hệ đào tạo của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày 30/12/2015 Nhà trường đã có quyết định Về việc ban hành...
Thông báo kết luận Của cuộc họp về việc hoạt động tập thể của các đoàn cựu GV, CBVC, cựu sinh viên nhân ngày Truyền thống 6/12 trong khuôn viên Nhà trường
Thông báo kết luận Của cuộc họp về việc hoạt động tập thể củ...
Thông báo về hoạt động trong ngày truyền thống 06/12/2015
Thông báo về hoạt động trong ngày truyền thống 06/12/2015
Video giới thiệu khoa Quốc tế 2015
Khoa Quốc tế hai năm thành lập và phát triển
Họp giao ban khoa tuần học thứ 50 ngày 27 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 50 ngày 27 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 49 ngày 20 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 49 ngày 20 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa ngày 8 tháng 6 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 43 ngày 8 tháng 6 năm 2015
Họp giao ban khoa ngày 1 tháng 6 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 42 ngày 1 tháng 6 năm 2015.
Họp giao ban khoa ngày 18 tháng 5 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 39, thứ hai ngày 18 tháng 5 n...
Họp giao ban khoa ngày 11 tháng 5 năm 2015
Họp giao ban khoa thứ hai tuần học thứ 39 ngày 11 tháng 5 nă...
Họp giao ban khoa ngày 04 tháng 5 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 38 thứ hai ngày 04 tháng 5 nă...
Họp giao ban khoa ngày 27 tháng 4 năm 2014
Họp giao ban khoa tuần thứ 37 vào 9h00 - 10h30 thứ hai ngày ...