Tin tức mới nhất

Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha
Chế tạo hệ thống điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha
Hệ thống biến đổi xoay chiều - một chiều ba pha kỹ thuật số
Hệ thống biến đổi xoay chiều - một chiều ba pha kỹ thuật số
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Ngo Trong Hai - Division of Natural Sciences taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Vu Quoc Dong - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Y - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 10:07
  Speaker: Nguyen Thi Quoc Dung - Division of Mechanical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Trang - Division of Natural Sciences
  Phòng họp khoa