Hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Quốc tế
Hình thức dạy học một ngoại ngữ trên lớp là phương pháp cơ bản, nhưng không phải là duy nhất. Cánh của của một lớp học học ngoại ngữ có thể được mở từ...
Chia sẻ của cựu sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Các chia sẻ của cựu sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.
Video giới thiệu của sinh viên khoa Quốc tế
Video giới thiệu của sinh viên khoa Quốc tế.
Nghiên cứu khoa học với sinh viên Khoa Quốc tế
Hoạt động NCKH của Sinh viên khoa Quốc tế
Một số hoat động của Đoàn thanh niên khoa Quốc tế năm 2017
Ban chấp hành liên chi đoàn khoa Quốc tế gồm 10 thành viên.

Tin tức mới nhất

Hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Quốc tế
Hình thức dạy học một ngoại ngữ trên lớp là phương pháp cơ b...
Chia sẻ của cựu sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Các chia sẻ của cựu sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công n...
Video giới thiệu của sinh viên khoa Quốc tế
Video giới thiệu của sinh viên khoa Quốc tế.
Nghiên cứu khoa học với sinh viên Khoa Quốc tế
Hoạt động NCKH của Sinh viên khoa Quốc tế
Một số hoat động của Đoàn thanh niên khoa Quốc tế năm 2017
Ban chấp hành liên chi đoàn khoa Quốc tế gồm 10 thành viên.
Giới thiệu các ngành đào tạo của khoa Quốc tế
Khoa Quốc tế tổ chức đào tạo 04 ngành và chuyên ngành đại họ...
Giới thiệu chương trình Ngôn ngữ Anh
Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học - Kỹ thu...
Chương trình Kỹ thuật Cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh
CTTT ngành Kỹ thuật Cơ khí được xây dựng theo chương trình c...