Giới thiệu các ngành đào tạo của khoa Quốc tế
Khoa Quốc tế tổ chức đào tạo 04 ngành và chuyên ngành đại học giảng dạy bằng tiếng Anh (3 kỹ thuật, 1 ngôn ngữ Anh). Tổng số tín chỉ tích lũy của mỗi ...

Tin tức mới nhất

Giới thiệu các ngành đào tạo của khoa Quốc tế
Khoa Quốc tế tổ chức đào tạo 04 ngành và chuyên ngành đại họ...
 • 23/09/2019 14:30
  Speaker: Mrs. Nguyen Minh Trang - Division of Natural Science teach in English
  101 - A4
 • 30/09/2019 14:30
  Speaker: Mrs. Hoang Huong Ly - Division of Language education
  101 - A4
 • 07/10/2019 14:30
  Speaker: Mr. William Ti'iti'i Asiata, University of Auckland, New Zealand
  101 - A4
 • 14/10/2019 14:30
  Speaker: Mr. Le Van Nhat - Division of Mechanical Engineering taught in English
  101 - A4
 • 21/10/2019 14:30
  Speaker: Mr. Tran Que Son - Division of Electrical Engineering taught in Enlish
  101 - A4