Thông báo họp chi bộ thường kỳ
Thông báo họp chi bộ thường kỳ
Thông báo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Thông báo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
85 năm lịch sử Đảng cộng sản Việt nam (3/2/1930 - 3/2/2015)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam
Báo cáo kết quả công tác Đảng quý IV năm 2014 và nghị quyết công tác quý I năm 2015
Báo cáo kết quả công tác Đảng quý IV năm 2014 và nghị quyết công tác quý I năm 2015;
Thông báo họp chi bộ thường kỳ
Thông báo họp chi bộ thường kỳ

Tin tức mới nhất

Thông báo họp chi bộ thường kỳ
Thông báo họp chi bộ thường kỳ
Thông báo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Thông báo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
85 năm lịch sử Đảng cộng sản Việt nam (3/2/1930 - 3/2/2015)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộn...
Báo cáo kết quả công tác Đảng quý IV năm 2014 và nghị quyết công tác quý I năm 2015
Báo cáo kết quả công tác Đảng quý IV năm 2014 và nghị quyết ...
Thông báo họp chi bộ thường kỳ
Thông báo họp chi bộ thường kỳ
Thông báo về việc chuẩn bị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014 (có điều chỉnh)
Thông báo về việc chuẩn bị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đán...
Thông báo về việc chuẩn bị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014
Thông báo về việc chuẩn bị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đán...
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội ...
Công văn về Hướng dẫn kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo cáo chuyên đề Học Tập và làm theo tấm gương đạo đức Hó Chí Minh và Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp
Công văn về Hướng dẫn kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của C...
Giới thiệu Chi bộ khoa Quốc tế
Chi bộ Khoa Quốc tế được thành lập ngày 18/8/2013 theo quyết...
Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ chuyển đảng chính thức
Một số công việc chuẩn bị hồ sơ chuyển đảng chính thức
Hướng dẫn của Ban dân vận - Đảng ủy trường ĐHKTCN và tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy trường và chi bộ Khoa Quốc ...