Hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Các hoạt động nhân ngày phụ nữ Việt Nam tại Khoa
Thông báo: Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
UBND Tỉnh tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", nhà trường yêu cầu 100% CBVC khoa tham gia viết bài dự t...
 Thông báo Hội nghị CBVC khoa
Lịch hội nghị cán bộ, viên chức khoa
Một số hình ảnh tham gia văn nghệ của Công đoàn khoa Quốc tế
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM GIA VĂN NGHỆ CỦA CÔNG ĐOÀN KHOA QUỐC TẾ
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khoa Quốc tế
BAN CHẤP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHOA QUỐC TẾ

Tin tức mới nhất

Hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Các hoạt động nhân ngày phụ nữ Việt Nam tại Khoa
Thông báo: Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
UBND Tỉnh tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộn...
 Thông báo Hội nghị CBVC khoa
Lịch hội nghị cán bộ, viên chức khoa
Một số hình ảnh tham gia văn nghệ của Công đoàn khoa Quốc tế
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM GIA VĂN NGHỆ CỦA CÔNG ĐOÀN KHOA QUỐC TẾ
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khoa Quốc tế
BAN CHẤP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHOA QUỐC TẾ
Một số thành tích đạt được của Công đoàn khoa Quốc tế
MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG ĐOÀN KHOA QUỐC TẾ
Một số kết quả hoạt động Công đoàn
Một số kết quả hoạt động Công đoàn
Giới thiệu chung về Tổ chức Công đoàn khoa Quốc Tế
Giới thiệu chung về Tổ chức Công đoàn khoa Quốc Tế