Các mẫu đơn
Các mẫu đơn dành cho sinh viên do trung tâm ITC ban hành.
Cách viết Resume
RESUME - Ngôi nhà cho những thành tích mà bạn đã, đang, và sẽ tạo dựng được trong suốt cuộc đời học tập và làm việc.
Resume và CV là gì?
Resume và CV là gì và vì sao có những khác biệt? Tại sao 2 thuật ngữ này được dùng khá phổ biến trong yêu cầu cần có của một bộ hồ sơ? time

Tin tức mới nhất

Các mẫu đơn
Các mẫu đơn dành cho sinh viên do trung tâm ITC ban hành.
Cách viết Resume
RESUME - Ngôi nhà cho những thành tích mà bạn đã, đang, và s...
Resume và CV là gì?
Resume và CV là gì và vì sao có những khác biệt? Tại sao 2 t...
Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2014
Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm ...
Đăng ký môn học
Các hướng dẫn về đăng ký môn học.
Bản đồ và chỉ dẫn
Bản đồ và các chỉ dẫn đến trường ĐH KTCN.