Trung tâm CENDIS chế tạo thành công Mô-đun phức hợp hiệu suất cao  (High Performance Complex Module)
Xuất phát từ nhu cầu thực tế qua đơn đặt hàng của các cơ sở sản xuất, các cán bộ thuộc Trung tâm Sáng tạo sản phẩm CENDIS - Khoa Quốc tế và Công ty TN...
Xe đua sinh viên tiết kiệm nhiên liệu
Sản phẩm của khoa Kỹ thuật ôtô và máy động lực.
Xe điện 2 bánh tự cân bằng
Sản phẩm của giảng viên Trần Mạnh Tuấn, bộ môn Kỹ Thuật Điện, khoa Quốc Tế
Bếp hóa khí tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Sản phẩm của Trung Tâm Sáng Tạo Sản Phẩm
Hệ thống cân băng định lượng
Sản phẩm của Trung Tâm Sáng Tạo Sản Phẩm

Tin tức mới nhất

Trung tâm CENDIS chế tạo thành công Mô-đun phức hợp hiệu suất cao  (High Performance Complex Module)
Xuất phát từ nhu cầu thực tế qua đơn đặt hàng của các cơ sở ...
Xe đua sinh viên tiết kiệm nhiên liệu
Sản phẩm của khoa Kỹ thuật ôtô và máy động lực.
Xe điện 2 bánh tự cân bằng
Sản phẩm của giảng viên Trần Mạnh Tuấn, bộ môn Kỹ Thuật Điện...
Bếp hóa khí tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Sản phẩm của Trung Tâm Sáng Tạo Sản Phẩm
Hệ thống cân băng định lượng
Sản phẩm của Trung Tâm Sáng Tạo Sản Phẩm
Bộ khuyếch đại Loadcell
Sản phẩm của Trung Tâm Sáng Tạo Sản Phẩm
Hệ thống cân băng tải
Sản phẩm của Trung Tâm Sáng Tạo Sản Phẩm
LED cup khoa quốc tế
LED cup được tạo thành từ hơn 4000 đèn led đơn
Kết cấu khung trại khoa quốc tế
Sản phẩm của các sinh viên K45AP thực tập tại Trung Tâm Sáng...
Máy gia công CNC 3 trục
Sản phẩm của Trung Tâm Sáng Tạo Sản Phẩm
Bóng điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời
Sản phẩm của các sinh viên Vũ Thanh Hà và Dương Văn Chuyền, ...
Mô hình máy khoan tự động
Sản phẩm của sinh viên Trần Tiến Công, Nguyễn Mạnh Cường, Ng...