Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2014
Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2014
Ngành Kỹ thuật điện - tự động hóa (CTLK với SDUST, Trung Quốc)
Liên kết đào tạo với trường Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông Trung Quốc
Ngành Kỹ thuật cơ khí - điện tử (CTLK với SDUST, Trung Quốc)
Liên kết đào tạo với trường Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông Trung Quốc
Ngành Thương mại Quốc tế (CTLK với SDUST, Trung Quốc)
Chương trình liên kết đào tạo với trường Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông Trung Quốc
Ngành Kỹ thuật điện tử (CTLK với KNU, Hàn Quốc)
Chương trình liên kết Đào tạo với trường Đại học Công nghệ thông tin Kyungpook - Hàn Quốc

Tin tức mới nhất

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ trường ĐHKTCN (12/7/2017)
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ trường ĐHKTCN (12/7/20...
Thông tin chương trình tiên tiến và chương trình Đại học đại trà
Thông tin chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình Đại ...
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014
Giới thiệu chương trình tiên tiến
Trường đại học kỹ thuật công nghiệp đã được bộ Giáo dục và Đ...
Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2014
Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm ...
Kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
Kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
Ngành Kỹ thuật điện - tự động hóa (CTLK với SDUST, Trung Quốc)
Liên kết đào tạo với trường Đại học Khoa học và Công nghệ Sơ...
Ngành Kỹ thuật cơ khí - điện tử (CTLK với SDUST, Trung Quốc)
Liên kết đào tạo với trường Đại học Khoa học và Công nghệ Sơ...
Ngành Thương mại Quốc tế (CTLK với SDUST, Trung Quốc)
Chương trình liên kết đào tạo với trường Đại học Khoa học và...
Ngành Kỹ thuật điện tử (CTLK với KNU, Hàn Quốc)
Chương trình liên kết Đào tạo với trường Đại học Công nghệ ...
Các chương trình liên kết đào tạo Quốc tế
Trường đại học kỹ thuật công nghiệp thực hiện liên kết với c...