Câu lạc bộ bóng rổ
Câu lạc bộ bóng rổ
Câu lạc bộ tình nguyện XQM
Câu lạc bộ tình nguyện XQM
Câu lạc bộ Radio
Câu lạc bộ Radio.
Câu lạc bộ Guitar
Câu lạc bộ Guitar sinh viên.
Câu lạc bộ Gala sinh viên
Câu lạc bộ Gala sinh viên trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp.

Tin tức mới nhất

Câu lạc bộ bóng rổ
Câu lạc bộ bóng rổ
Câu lạc bộ tình nguyện XQM
Câu lạc bộ tình nguyện XQM
Câu lạc bộ Radio
Câu lạc bộ Radio.
Câu lạc bộ Guitar
Câu lạc bộ Guitar sinh viên.
Câu lạc bộ Gala sinh viên
Câu lạc bộ Gala sinh viên trường Đại học Kỹ thuật công nghiệ...
Câu lạc bộ Mùa hè xanh
Câu lạc bộ Mùa hè xanh Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp.
Câu lạc bộ tiếng Anh
Câu lạc bộ tiếng Anh sinh viên trường ĐH Kỹ thuật công nghiệ...
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Ngo Trong Hai - Division of Natural Sciences taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Vu Quoc Dong - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Y - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 10:07
  Speaker: Nguyen Thi Quoc Dung - Division of Mechanical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Trang - Division of Natural Sciences
  Phòng họp khoa