Danh mục sách tham khảo
Sách tham khảo tiếng Anh cho sinh viên chương trình tiên tiên từ Đại học Quốc gia Kyung Pook, Hàn Quốc.
Danh mục sách, giáo trình chương trình tiên tiến
Danh mục sách, giáo trình chương trình tiên tiến nhập khẩu từ Đại học Oklahoma và Đại học Buffalo, Hoa Kỳ.
Thư viện khoa Quốc tế
Thư viên Khoa Quốc tế, tầng 3 thư viên mới.

Tin tức mới nhất

Danh mục sách tham khảo
Sách tham khảo tiếng Anh cho sinh viên chương trình tiên tiê...
Danh mục sách, giáo trình chương trình tiên tiến
Danh mục sách, giáo trình chương trình tiên tiến nhập khẩu t...
Thư viện khoa Quốc tế
Thư viên Khoa Quốc tế, tầng 3 thư viên mới.