Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí (TN305 và TN306) bắt đầu được đưa vào giảng dạy từ năm học 2012- 2013. Với hơn 10 modul thí nghiệm giúp sinh viên dễ ...
Phòng thiết kế kỹ thuật
Phòng Thiết kế Kỹ thuật (TN310) bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm học 2012- 2013. Với 01 bảng tương tác thông minh, 01 hệ thống máy chủ và 24 máy tí...
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí bắt đầu được đưa vào giảng dạy trong từ năm 2013. Với hơn 20 modul thí nghiệm giúp sinh viên dễ dàng nắm được kiến th...

Tin tức mới nhất

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí (TN305 và TN306) bắt đầu đư...
Phòng thiết kế kỹ thuật
Phòng Thiết kế Kỹ thuật (TN310) bắt đầu được đưa vào sử dụng...
Phòng thí nghiệm điều khiển quá trình
Phòng thí nghiệm điều khiển quá trình
Phòng thiết kế kỹ thuật
Phòng thiết kế kỹ thuật
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí bắt đầu được đưa vào giảng ...
 • 23/09/2019 14:30
  Speaker: Mrs. Nguyen Minh Trang - Division of Natural Science teach in English
  101 - A4
 • 30/09/2019 14:30
  Speaker: Mrs. Hoang Huong Ly - Division of Language education
  101 - A4
 • 07/10/2019 14:30
  Speaker: Mr. William Ti'iti'i Asiata, University of Auckland, New Zealand
  101 - A4
 • 14/10/2019 14:30
  Speaker: Mr. Le Van Nhat - Division of Mechanical Engineering taught in English
  101 - A4
 • 21/10/2019 14:30
  Speaker: Mr. Tran Que Son - Division of Electrical Engineering taught in Enlish
  101 - A4