Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí (TN305 và TN306) bắt đầu được đưa vào giảng dạy từ năm học 2012- 2013. Với hơn 10 modul thí nghiệm giúp sinh viên dễ ...
Phòng thiết kế kỹ thuật
Phòng Thiết kế Kỹ thuật (TN310) bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm học 2012- 2013. Với 01 bảng tương tác thông minh, 01 hệ thống máy chủ và 24 máy tí...
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí bắt đầu được đưa vào giảng dạy trong từ năm 2013. Với hơn 20 modul thí nghiệm giúp sinh viên dễ dàng nắm được kiến th...

Tin tức mới nhất

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí (TN305 và TN306) bắt đầu đư...
Phòng thiết kế kỹ thuật
Phòng Thiết kế Kỹ thuật (TN310) bắt đầu được đưa vào sử dụng...
Phòng thí nghiệm điều khiển quá trình
Phòng thí nghiệm điều khiển quá trình
Phòng thiết kế kỹ thuật
Phòng thiết kế kỹ thuật
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí bắt đầu được đưa vào giảng ...