Trung tân thể hình
Trung tâm thể hình
Canteen
Canteen, nhà ăn nằm gần Trung tâm sáng tạo sản phẩm.
Sân bóng nhân tạo
Sân bóng nhân tạo nằm cạnh ký túc xá K1.
Trung tâm dịch vụ tổng hợp
Trung tâm dịch vụ tổng hợp (Gần cổng chính)
Trung tâm y tế
Trung tâm y tế Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (gần nhà A6)

Tin tức mới nhất

Trung tân thể hình
Trung tâm thể hình
Canteen
Canteen, nhà ăn nằm gần Trung tâm sáng tạo sản phẩm.
Sân bóng nhân tạo
Sân bóng nhân tạo nằm cạnh ký túc xá K1.
Trung tâm dịch vụ tổng hợp
Trung tâm dịch vụ tổng hợp (Gần cổng chính)
Trung tâm y tế
Trung tâm y tế Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (gần nhà ...
Thư viện
Thư viện Khoa Quốc tế tại Tầng 3, Thư viện mới.
Ký túc xá
Ký túc xá sinh viên Khoa Quốc tế nhà K1.