Hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Các hoạt động nhân ngày phụ nữ Việt Nam tại Khoa
Thông báo: Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
UBND Tỉnh tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", nhà trường yêu cầu 100% CBVC khoa tham gia viết bài dự t...
Thông báo họp chi bộ thường kỳ
Thông báo họp chi bộ thường kỳ
 Thông báo Hội nghị CBVC khoa
Lịch hội nghị cán bộ, viên chức khoa
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học kỹ thuật công nghiệp - Liên chi đoàn khoa Quốc tế
Liên chi đoàn khoa Quốc tế, trực thuộc Đoàn TNCS trường ĐH KTCN thành lập năm 2013, theo nghị quyết số 65/NQ-ĐTN tại trường ĐH Kỹ thuật Cô...

Tin tức mới nhất

Hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Các hoạt động nhân ngày phụ nữ Việt Nam tại Khoa
Thông báo: Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
UBND Tỉnh tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộn...
Thông báo họp chi bộ thường kỳ
Thông báo họp chi bộ thường kỳ
 Thông báo Hội nghị CBVC khoa
Lịch hội nghị cán bộ, viên chức khoa
Giới thiệu Chi bộ khoa Quốc tế
Chi bộ Khoa Quốc tế được thành lập ngày 18/8/2013 theo quyết...
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học kỹ thuật công nghiệp - Liên chi đoàn khoa Quốc tế
Liên chi đoàn khoa Quốc tế, trực thuộc Đoàn TNCS trường Đ...
Giới thiệu chung về Tổ chức Công đoàn khoa Quốc Tế
Giới thiệu chung về Tổ chức Công đoàn khoa Quốc Tế
Tuổi trẻ khoa Quốc tế
Liên chi đoàn khoa Quốc tế được thành lập theo nghị q...