Sinh viên Dượng Văn Tình, K49 APE khoa Quốc tế nhận học bổng Odon Vallet năm 2017.
Sinh viên Dượng Văn Tình, K49 APE nhận học bổng Odon Vallet năm 2017.
Cơ hội việc làm cho sinh viên CTTT tại Công ty Decathlon Việt Nam
Cơ hội việc làm cho sinh viên CTTT tại Công ty Decathlon Việt Nam: 03 vị trí Quản lý chất lượng.
ThS. Hoàng Tiến Đạt - những ý tưởng cho sinh viên
ThS. Hoàng Tiến Đạt - những ý tưởng cho sinh viên
PGS.TS. Phan Quang Thế - những ý tưởng cho sinh viên
PGS.TS. Phan Quang Thế - những ý tưởng cho sinh viên
TS. Nguyễn Minh Ý - những ý tưởng cho sinh viên
Một số hướng nghiên cứu khoa học năm 2017

Tin tức mới nhất

Sinh viên Dượng Văn Tình, K49 APE khoa Quốc tế nhận học bổng Odon Vallet năm 2017.
Sinh viên Dượng Văn Tình, K49 APE nhận học bổng Odon Vallet ...
Cơ hội việc làm cho sinh viên CTTT tại Công ty Decathlon Việt Nam
Cơ hội việc làm cho sinh viên CTTT tại Công ty Decathlon Việ...
ThS. Hoàng Tiến Đạt - những ý tưởng cho sinh viên
ThS. Hoàng Tiến Đạt - những ý tưởng cho sinh viên
PGS.TS. Phan Quang Thế - những ý tưởng cho sinh viên
PGS.TS. Phan Quang Thế - những ý tưởng cho sinh viên
TS. Nguyễn Minh Ý - những ý tưởng cho sinh viên
Một số hướng nghiên cứu khoa học năm 2017
SINH VIÊN CTTT VỚI CHUYẾN THĂM QUAN CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM
Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) được thành lập vào tháng ...
Công nghệ In 3D (3D Printing)
Công nghệ in 3D một công nghệ của tương lai và là 1 trong số...
Cơ hội học tập Học kỳ hè 2017 tại Đại học Quốc gia Kyung-Pook Hàn Quốc
Cơ hội trải nghiệm và học tập học kỳ hè 2017 tại Đại học Quố...
Giải thưởng Sinh viên tiêu biểu năm học 2015-2016.
Sinh viên Lê Tùng Dương, Lớp trưởng K49 APM nhận Giải thưởng...
Lịch trực nhật tại Trung tâm Sáng tạo sản phẩm HK 1, 2016-2017.
Khoa Quốc tế phân công lịch trực nhật cho các lớp sinh viên ...
Thông báo thu học phí Học kỳ 1 2016-2017.
Thông báo thu học phí Học kỳ 1 2016-2017.
Thông báo hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên.
SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Ngo Trong Hai - Division of Natural Sciences taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Vu Quoc Dong - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Y - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 10:07
  Speaker: Nguyen Thi Quoc Dung - Division of Mechanical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Trang - Division of Natural Sciences
  Phòng họp khoa