Công nghệ In 3D (3D Printing)
Công nghệ in 3D một công nghệ của tương lai và là 1 trong số 4 công nghệ (IoT, Robot, 3D printing, và Điện toán đám mây) sẽ tạo ra 1 cuộc cách mạng cô...
Cơ hội học tập Học kỳ hè 2017 tại Đại học Quốc gia Kyung-Pook Hàn Quốc
Cơ hội trải nghiệm và học tập học kỳ hè 2017 tại Đại học Quốc gia Kyung-Pook Hàn Quốc cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.
Giải thưởng Sinh viên tiêu biểu năm học 2015-2016.
Sinh viên Lê Tùng Dương, Lớp trưởng K49 APM nhận Giải thưởng Sinh viên tiêu biểu năm học 2015-2016.
Lịch trực nhật tại Trung tâm Sáng tạo sản phẩm HK 1, 2016-2017.
Khoa Quốc tế phân công lịch trực nhật cho các lớp sinh viên CTTT trong Học kỳ 1 năm học 2016-2017.
Thông báo thu học phí Học kỳ 1 2016-2017.
Thông báo thu học phí Học kỳ 1 2016-2017.

Tin tức mới nhất

Công nghệ In 3D (3D Printing)
Công nghệ in 3D một công nghệ của tương lai và là 1 trong số...
Cơ hội học tập Học kỳ hè 2017 tại Đại học Quốc gia Kyung-Pook Hàn Quốc
Cơ hội trải nghiệm và học tập học kỳ hè 2017 tại Đại học Quố...
Giải thưởng Sinh viên tiêu biểu năm học 2015-2016.
Sinh viên Lê Tùng Dương, Lớp trưởng K49 APM nhận Giải thưởng...
Lịch trực nhật tại Trung tâm Sáng tạo sản phẩm HK 1, 2016-2017.
Khoa Quốc tế phân công lịch trực nhật cho các lớp sinh viên ...
Thông báo thu học phí Học kỳ 1 2016-2017.
Thông báo thu học phí Học kỳ 1 2016-2017.
Thông báo hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên.
SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.
Sinh viên chương trình tiên tiến tại Trại hè văn hóa quốc tế tại Thái Lan.
Sinh viên Nguyễn Hoàng Quân, Lớp K48 API, Hà Hữu Thành, Lớp ...
Học bổng "Tiếp sức đến trường" trị giá 7 triệu đồng trao cho sinh viên Nông Văn Huy, lớp K52 APM khoa Quốc tế.
Học bổng "Tiếp sức đến trường" trị giá 7 triệu đồng trao cho...
Học bổng THÁP SÁNG NIỀM TIN cho sinh viên K52.
Học bổng THÁP SÁNG NIỀM TIN cho sinh viên K52.
Quyết định 112/QĐ-ĐHKTCN về việc cho sinh viên thôi học.
Quyết định 112/QĐ-ĐHKTCN về việc cho sinh viên thôi học.
Quyết định cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên CTTT.
Quyết định cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên CTTT.
Thông báo về điều kiện tiếng Anh trong đăng ký môn học.
Thông báo về điều kiện tiếng Anh trong đăng ký môn học.