Xử lý đơn sinh viên năm 2021
Kết quả xử lý đơn sinh viên năm 2021
Các mẫu đơn
Các mẫu đơn dành cho sinh viên do trung tâm ITC ban hành.
Tiếp nhận và xử lý đơn sinh viên năm 2019
Tiếp nhận và xử lý đơn sinh viên năm 2019
Tiếp nhận và xử lý đơn sinh viên năm 2018
Lưu trữ danh sách tiếp nhận và xử lý đơn của sinh viên khoa Quốc tế năm 2018.
Sinh viên Dượng Văn Tình, K49 APE khoa Quốc tế nhận học bổng Odon Vallet năm 2017.
Sinh viên Dượng Văn Tình, K49 APE nhận học bổng Odon Vallet năm 2017.

Tin tức mới nhất

Xử lý đơn sinh viên năm 2021
Kết quả xử lý đơn sinh viên năm 2021
Các mẫu đơn
Các mẫu đơn dành cho sinh viên do trung tâm ITC ban hành.
Tiếp nhận và xử lý đơn sinh viên năm 2019
Tiếp nhận và xử lý đơn sinh viên năm 2019
Tiếp nhận và xử lý đơn sinh viên năm 2018
Lưu trữ danh sách tiếp nhận và xử lý đơn của sinh viên khoa ...
Sinh viên Dượng Văn Tình, K49 APE khoa Quốc tế nhận học bổng Odon Vallet năm 2017.
Sinh viên Dượng Văn Tình, K49 APE nhận học bổng Odon Vallet ...
Cơ hội việc làm cho sinh viên CTTT tại Công ty Decathlon Việt Nam
Cơ hội việc làm cho sinh viên CTTT tại Công ty Decathlon Việ...
ThS. Hoàng Tiến Đạt - những ý tưởng cho sinh viên
ThS. Hoàng Tiến Đạt - những ý tưởng cho sinh viên
PGS.TS. Phan Quang Thế - những ý tưởng cho sinh viên
PGS.TS. Phan Quang Thế - những ý tưởng cho sinh viên
TS. Nguyễn Minh Ý - những ý tưởng cho sinh viên
Một số hướng nghiên cứu khoa học năm 2017
SINH VIÊN CTTT VỚI CHUYẾN THĂM QUAN CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM
Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) được thành lập vào tháng ...
Công nghệ In 3D (3D Printing)
Công nghệ in 3D một công nghệ của tương lai và là 1 trong số...
Cơ hội học tập Học kỳ hè 2017 tại Đại học Quốc gia Kyung-Pook Hàn Quốc
Cơ hội trải nghiệm và học tập học kỳ hè 2017 tại Đại học Quố...