Tin tức mới nhất

Thông tin chương trình tiên tiến và chương trình Đại học đại trà
Thông tin chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình Đại ...
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Ngo Trong Hai - Division of Natural Sciences taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Vu Quoc Dong - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Y - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 10:07
  Speaker: Nguyen Thi Quoc Dung - Division of Mechanical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Trang - Division of Natural Sciences
  Phòng họp khoa