Nội dung giao ban ngày 22/5/2017
Nội dung giao ban ngày 22/5/2017
Giao ban tuần 8/5/2017 - 14/5/2017.
Giao ban tuần 8/5/2017 - 14/5/2017.
Họp giao ban khoa tuần học thứ 50 ngày 27 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 50 ngày 27 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 49 ngày 20 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 49 ngày 20 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa ngày 8 tháng 6 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 43 ngày 8 tháng 6 năm 2015

Tin tức mới nhất

Nội dung giao ban ngày 22/5/2017
Nội dung giao ban ngày 22/5/2017
Giao ban tuần 8/5/2017 - 14/5/2017.
Giao ban tuần 8/5/2017 - 14/5/2017.
Họp giao ban khoa tuần học thứ 50 ngày 27 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 50 ngày 27 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 49 ngày 20 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 49 ngày 20 tháng 7 năm 2015
Họp giao ban khoa ngày 8 tháng 6 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 43 ngày 8 tháng 6 năm 2015
Họp giao ban khoa ngày 1 tháng 6 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 42 ngày 1 tháng 6 năm 2015.
Họp giao ban khoa ngày 18 tháng 5 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 39, thứ hai ngày 18 tháng 5 n...
Họp giao ban khoa ngày 11 tháng 5 năm 2015
Họp giao ban khoa thứ hai tuần học thứ 39 ngày 11 tháng 5 nă...
Họp giao ban khoa ngày 04 tháng 5 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 38 thứ hai ngày 04 tháng 5 nă...
Họp giao ban khoa ngày 27 tháng 4 năm 2014
Họp giao ban khoa tuần thứ 37 vào 9h00 - 10h30 thứ hai ngày ...
Họp giao ban khoa ngày 20 tháng 4 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học thứ 36 ngày 20 tháng 4 năm 2015. ...
Họp giao ban khoa ngày 13 tháng 4 năm 2015
Họp giao ban khoa tuần học 35 từ 9h00-10h30 thứ hai ngày 13 ...
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Ngo Trong Hai - Division of Natural Sciences taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Vu Quoc Dong - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Y - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 10:07
  Speaker: Nguyen Thi Quoc Dung - Division of Mechanical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Trang - Division of Natural Sciences
  Phòng họp khoa