Video giới thiệu khoa Quốc tế 2015

Video giới thiệu khoa Quốc tế 2015

03/08/2016 23:38

Giới thiệu chung về khoa Quốc tế năm 2015

Bạn sẽ có thêm những cơ hội nào khi theo học các Chương trình tiên tiến?

Bạn sẽ có thêm những cơ hội nào khi theo học các Chương trình tiên tiến?

03/08/2016 01:04

Bên cạnh những thuận lợi mà sinh viên được hưởng khi theo học các chương trình tiên tiến thì còn có rất nhiều những cơ hội mà chỉ sinh viên chương trì...

Thông báo tuyển sinh năm 2016

Thông báo tuyển sinh năm 2016

02/08/2016 09:41

Vài nét về các ngành đào tạo của khoa Quốc tế.

Page 1/1 <1>