Đánh giá việc sử dụng Elearning

Thời gian: 28/12/2017 00:00 - 05/01/2018 00:00
Địa điểm: Phòng TTPC
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tiến Hưng

Kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị và tài liệu hướng dẫn thí nghiệm

Thời gian: 14/07/2017 00:00 - 19/08/2017 00:00
Địa điểm: Văn phòng khoa Quốc tế; A2-111. Điện thoại: 0208747799
Người chịu trách nhiệm: BCN khoa, Trưởng bộ môn, Trợ lý đào tạo, Văn phòng khoa

Kiểm tra đánh giá TLGD của giảng viên

Thời gian: 14/07/2017 00:00 - 09/08/2017 00:00
Địa điểm: Văn phòng khoa Quốc tế: A2-111 Điện thoại: 02083747799
Người chịu trách nhiệm: BCN khoa, Trưởng bộ môn, Trợ lý đào tạo, Văn phòng khoa

Cập nhật thông tin các chương trình đào tạo

Thời gian: 31/03/2016 00:00 - 11/04/2016 17:00
Địa điểm:
Người chịu trách nhiệm: Các bộ môn và trợ lý khoa học - đào tạo khoa

Lập kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh 2016

Thời gian: 15/03/2016 00:00 - 17/03/2016 15:00
Địa điểm: Gửi bản in và file mềm cho: đ/c Lường Thanh Vân (baovan@tnut.edu.vn)
Người chịu trách nhiệm: Ban chủ nhiệm khoa

Xét kế quả học tập sinh viên CTTT

Thời gian: 16/03/2016 16:00 - 16/03/2016 17:00
Địa điểm:
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tiến Hưng

Đánh giá sử dụng Elearning học kỳ I năm học 2015-2016

Thời gian: 18/12/2015 00:00 - 05/01/2016 16:00
Địa điểm: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phòng TTPC.
Người chịu trách nhiệm: Bùi Hoàng Dũng, Nguyễn Tiến Hưng

Lập báo cáo kiểm kê tài sản

Thời gian: 21/12/2015 00:00 - 25/12/2015 00:00
Địa điểm: Phòng quản trị phục vụ, No. 109 Nhà điều hành.
Người chịu trách nhiệm: Các bộ môn, trung tâm, văn phòng khoa

Thống kê mức độ sử dụng ngoại ngữ - tin học trong công tác giảng dạy và nghiên cứu

Thời gian: 18/12/2015 00:00 - 24/12/2015 00:00
Địa điểm: Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng.
Người chịu trách nhiệm: Bùi Hoàng Dũng, Nguyễn Tiến Hưng

Bài và video giới thiệu về khoa

Thời gian: 23/06/2015 00:00 - 08/07/2015 17:30
Địa điểm: Vũ Việt Vũ, phòng 201 nhà điều hành.
Người chịu trách nhiệm: BCN khoa, Công đoàn, Đoàn thanh niên, trợ lý khoa

Phân công giảng viên làm việc tại thư viện

Thời gian: 19/01/2015 00:00 - 29/05/2015 00:00
Địa điểm: Văn phòng Khoa Quốc tế, A2-112.
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Minh Ý, Ngô Trọng Hải và các giảng viên được phân công

Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 với tỉnh Thái nguyên

Thời gian: 31/03/2015 00:00 - 30/04/2015 00:00
Địa điểm: Phòng KHCN và HTQT.
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tiến Hưng, Trần Quế Sơn

Triển khai chương trình soạn bài giảng và giảng thử cho giảng viên đạt điểm TOEFL trên 500

Thời gian: 28/11/2014 00:00 - 31/03/2015 00:00
Địa điểm: Trung tâm HT ĐTQT
Người chịu trách nhiệm: BCN khoa và các bộ môn chuyên môn

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp

Thời gian: 06/01/2015 00:00 - 17/02/2015 00:00
Địa điểm: Phòng KHCN & HTQT
Người chịu trách nhiệm: Các bộ môn, trung tâm

Phát triển quan hệ quốc tế với hãng Lufthansa

Thời gian: 28/11/2014 00:00 - 30/01/2015 00:00
Địa điểm: Trung tâm HT ĐTQT
Người chịu trách nhiệm: Khoa quốc tế, Cơ khí, Điện, Điện tử, TT HTĐTQT

Hoàn thành xây dựng chương trình Kinh tế quốc tế và Công nghệ thông tin

Thời gian: 13/11/2014 00:00 - 30/01/2015 00:00
Địa điểm: Phòng HC-TC, trung tâm HTĐTQT
Người chịu trách nhiệm: Khoa Quốc tế, Điện tử, Kinh tế công nghiệp

Đại hội Chi bộ khoa Quôc tế

Thời gian: 01/01/2015 00:00 - 30/01/2015 00:00
Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy
Người chịu trách nhiệm: Chi ủy khoa

Xét lương tăng thêm quý IV năm 2014

Thời gian: 14/01/2015 00:00 - 19/01/2015 00:00
Địa điểm: Phòng HCTC, P103 nhà Hiệu bộ (Nguyễn Hồng Minh, Phone: 0948 875 109)
Người chịu trách nhiệm: Ban chủ nhiệm khoa

Sơ kết học kỳ I và đánh giá điểm rèn luyện năm học 2014-2015

Thời gian: 01/01/2015 00:00 - 15/01/2015 00:00
Địa điểm: Văn phòng Khoa Quốc tế: A2-112
Người chịu trách nhiệm: Phó khoa phụ trách sinh viên, Trợ lý sinh viên, và GVCN.

Dự kiến khối lượng công tác năm học 2014-2015

Thời gian: 09/01/2015 00:00 - 14/01/2015 17:00
Địa điểm: Bộ phận TCCB, phòng 103 nhà Hiệu bộ (Nguyễn Thị Kim Dung, Phone: 0972 196 946)
Người chịu trách nhiệm: Các bộ môn
Page 1/3 <123>