Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao ngành kỹ thuật điện tử và truyền thông

Tên chương trình: Đào tạo kỹ sư chất lượng cao

Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử và truyền thông
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử        
Loại hình đào tạo: Đại học chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe; có nền tảng vững chắc về kiến thức toán học, khoa học cơ bản và cơ sở kỹ thuật; có kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ bản về quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất; có kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc theo nhóm; có trình độ ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong nước và có xu hướng tiếp cận với thế giới trong lĩnh vực Điện tử và truyền thông.

Chương trình đào tạo ngành điện tử và truyền thông trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, nguyên lý, kỹ năng cơ bản và chuyên ngành trong lĩnh vực điện tử và truyền thông, làm cơ sở cho quá trình tự học và phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng, tổ chức triển khai công nghệ, kỹ thuật điện tử và truyền thông vào mọi lĩnh vực khoa học cũng như đời sống xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1. Phẩm chất:

 1. Phẩm chất chính trị

Hiểu biết và có trách nhiệm: chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ quyền lợi công dân và người lao động.

 1. Phẩm chất nhân văn
 • Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa đồng và cầu tiến.
 • Dám nghĩ, dám làm mới và biết đương đầu với rủi ro.

2. Kiến thức:

a) Khối kiến thức cơ bản

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về  khoa học tự nhiên; khoa học xã hội và nhân văn theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo.

b) Khối kiến thức cơ sở

 • Có các kiến thức về tin học, sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình kỹ thuật.
 • Sử dụng tốt các phần mềm mô phỏng và phân tích hệ thống.
 • Có kiến thức nền tảng về ngành điện tử và truyền thông.

c) Khối kiến thức chuyên ngành

 • Sử dụng tốt ngoại ngữ chuyên ngành.
 • Nắm vững các đặc tính và giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử;
 • Phân tích được các mạch điện tử đơn giản.
 • Thiết kế, vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính, thi công các mạch điện tử;
 • Thiết kế được các ứng dụng điện tử đơn giản;
 • Kiểm tra được các sự cố do linh kiện điện tử gây ra trong các mạch điện;
 • Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ điện tử.
 • Có kiến thức quy trình công nghệ lắp đặt hệ thống điều khiển điện công nghiệp. dân dụng;
 • Có kiến thức và khả năng áp dụng các phương pháp phân tích qui trình công nghệ và hoạt động của các thiết bị điều khiển bằng điện tử, chẩn đoán và phân tích các sự cố; thiết kế thay thế, sửa chữa, cải tiến chế độ làm việc của các thiết bị điện tử công nghiệp.
 • Có kiến thức về cấu tạo và giải thích được hoạt động của các thiết bị điện, điện tử, các hệ thống điều khiển bằng điện tử.
 • Phân tích được các khối chức năng cũng như các hệ thống truyền thông đơn giản.

3. Kỹ năng:

 1. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.
 2. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán, thiết kế chuyên ngành vào các ngành thiết kế, thi công, quản lý hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, các dây chuyền, cơ sở sản xuất tự động hóa vừa và nhỏ.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng; internet và email.
 1. Kỹ năng giao tiếp
 • Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina).
 • Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.

d. Làm việc theo nhóm

Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực trong môi trường làm việc toàn cầu.

 1. Ngoại ngữ

Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn. Trình độ tương đương Toelf 450.

1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình:

            Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể có những năng lực:

 1. Năng lực lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề
 • Khả năng phát hiện và hình thành ý tưởng
 • Khả năng mô hình hóa vấn đề
 • Khả năng phân tích và đánh giá
 • Khả năng đề xuất các giải pháp và kiến nghị.
 1. Khả năng nghiên cứu thực nghiệm và khám phá tri thức

Có năng lực xây dựng các giả thuyết, kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin, khả năng thiết kế và triển khai thí nghiệm và kiểm định giả thuyết.

 1. Năng lực suy nghĩ tầm hệ thống

Khả năng xem xét vấn đề ở mức tổng thể, xác định những vấn đề phát sinh và các tương tác trong hệ thống; sắp xếp và xác định các yếu tố trọng tâm và có khả năng phân tích lựa chọn giải pháp.

 1. Phẩm chất cá nhân

Được rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; khả năng nhận biết bản thân và năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc.

 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Được rèn luyện về tính trung thực, bổn phận và trách nhiệm; phong cách ứng xử; khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai và ý thức cập nhật thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật.

 1. Kỹ năng làm việc nhóm

Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng nhóm hay tham gia như những thành viên trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực trong môi trường làm việc quốc tế.

 1. Kỹ năng giao tiếp
 • Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina).
 • Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.
 1. Khả năng ngoại ngữ
 • Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn.
 1. Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại;
 • Hiểu vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư với xã hội; sự tác động của kỹ thuật đối với xã hội và các quy tắc của xã hội đối với kỹ thuật;
 • Có kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa;
 • Hiểu được ý nghĩa và có khả năng cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, tính chất toàn cầu hóa tác động đến các giải pháp kỹ thuật nói chung và thiết kế kỹ thuật nói riêng.
 1. Khả năng thiết kế

      Có khả năng thiết kế các thiết bị điện tử phức tạp hoặc các hệ thống điện tử nhằm giải quyết các vấn đề đương đại trong xã hội.

 1. Khả năng triển khai

Có khả năng đề xuất và bảo vệ một giải pháp hợp lý.

Phân tích , sửa chữa , xử lí một cách có hệ thống các sự cố hư hỏng của thiết bị điện tử và truyền thông.

 1. Khả năng vận hành

Có khả năng vận hành và kiểm tra các loại thiết bị điện tử và truyền thông tiên tiến.

1.4. Cơ hội làm việc:

            Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể:

 1. Làm việc tại các xí nghiệp, công ty sản xuất thiết bị điện tử và truyền thông với vai trò quản lý, tổ chức sản xuất, phân tích, thiết kế, kiểm tra sản phẩm điện tử;
 2. Các công ty tư vấn, thiết kế mạch điện tử;
 3. Các công ty sản xuất có sử dụng các hệ thống tự động hóa điện – điện tử;
 4. Các đài thu phát thanh, thu phát hình;
 5. Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện – điện tử. Đài truyền hình, các trung tâm tuyền số liệu, trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn với vai trò: khai thác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, điều phối kỹ thuật;
 6. Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện tử và truyền thông ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử và truyền thông.

2. Thời gian đào tạo: 5 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá : 150

Tin mới hơn

Tin cũ hơn