Giới thiệu khoa quốc tế

Thực hiện chiến lược vượt qua biên giới quốc gia nhằm đổi mới và phát triển trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Khoa Quốc tế thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã được thành lập ngày 22 tháng 8 năm 2013 trên cơ sở của hai bộ môn Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng tiếng Anh, bộ môn ngoại ngữ, và thành lập thêm bộ môn Toán-Lý dạy bằng tiếng Anh.

Khoa Quốc tế là một khoa chuyên môn của trưởng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, có nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu đa lĩnh vực theo chuẩn quốc tế bằng tiếng nước ngoài nhằm góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và dịch vụ công nghệ mới phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ chính của khoa Quốc tế là triển khai tổ chức các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học bằng tiếng nước ngoài trước hết là tiếng Anh sau đó là tiếng Pháp và tiếng Trung. Ngoài ra, Khoa Quốc tế còn có trách nhiệm phối hợp với các Khoa chuyên môn khác trong đổi mới và phát triển Nhà trường trở thành một trong các cơ sở đào tạo chất lượng cao, có uy tín hàng đầu ở Việt Nam thu hút sinh viên trong và ngoài nước đến học.

.Hiện tại Khoa có 05 bộ môn: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện, Khoa học tự nhiên, Kinh tế giảng dạy bằng Tiếng Anh và Bộ môn Ngoại ngữ. Tổng số cán bộ viên chức của Khoa 49 trong đó có 01 Giáo sư, 03 phó giáo sư, 06 tiến sĩ, 24 thạc sĩ. Phần lớn đội ngũ giáo viên của khoa đều tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ hoặc có một thời gian thực tập tại các cơ sở đào tạo uy tín ở các nước phát triển như Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Đức, Hà Lan v.v. Đây là đội ngũ giảng viên được chọn lọc từ các khoa có trình độ chuyên môn tốt, giỏi ngoại ngữ, có phương pháp sư phạm học tập từ các nước tiến tiến khác nhau trên thế giới tạo nên một môi trường học tập và nghiên cứu quốc tế, năng động và chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để sinh viên thành công sau khi ra trường.

Tất cả các giảng viên của Khoa đều đang tích cực thực hiện nhiệm vụ tiên phong trong đổi mới giáo dục đào tạo mà Nhà trường giao phó đồng thời chuẩn bị chu đáo cho việc tiếp tục học các bậc học cao hơn ở nước ngoài.

Cơ cấu tổ chức

Trưởng khoa

T.S Nguyễn Tiến Hưng

- Chỉ đạo chung các hoạt động của khoa;
- Phụ trách công tác tổ chức – cán bộ;
- Phụ trách chung về chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, hợp tác quốc tế;
- Phụ trách công tác tuyển sinh;
- Phụ trách website, cơ sở vật chất và tài chính của Khoa.

Phó trưởng khoa

1. Th.S Hoàng Thị Thắm

- Phụ trách triển khai tổ chức đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của Nhà trường và Khoa;
- Phụ trách công tác thanh tra-pháp chế;
- Trực tiếp phụ trách bộ môn ngoại ngữ;
- Phụ trách công tác quản lý sinh viên; công tác giáo viên chủ nhiệm; công tác tư vấn sinh viên về sinh hoạt và rèn luyện theo quy định;
- Phụ trách công tác tư vấn sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học;
- Trực tiếp phụ trách bộ môn Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh và Trung tâm tư vấn tiếng Anh sinh viên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

2. TS. Vũ Quốc Đông

- Phụ trách triển khai tổ chức đào tạo, quản lý giảng viên, đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Phụ trách công tác NCKH và CGCN của giảng viên và sinh viên;
- Trực tiếp phụ trách bộ môn Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng tiếng Anh và Trung tâm Sáng tạo sản phẩm;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Các bộ môn

Các trung tâm

Văn phòng khoa

Chương trình đào tạo

Tất cả các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Khoa đều là chương trình chuẩn của các trường đại học có uy tín trên thế giới có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam, đã được các cơ quan kiểm định ở nước ngoài công nhận.

Chương trình đào tạo đại học:

- Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Cơ khí (hợp tác với Đại học Bang New York tại Buffalo, Hoa Kỳ)

- Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Điện (hợp tác với Đại học Bang Oklahoma tại Oklahoma, Hoa Kỳ)

- Chương trình liên kết đào tạo 2+2, ngành Cơ điện tử (hợp tác giữa TNUT và SDUST – Sơn đông, Trung Quốc)

- Chương trình liên kết đào tạo 2+2, Ngành Kỹ thuật Điện và Tự động hóa (hợp tác giữa TNUT và SDUST – Sơn đông, Trung quốc)

- Chương trình liên kết đào tạo 2+2, Ngành Thương mại Quốc tế (hợp tác giữa TNUT và SDUST – Sơn đông, Trung quốc)

- Chương trình liên kết đào tạo 2+2, Ngành Kỹ thuật Điện tử (hợp tác giữa TNUT và Đại học Quốc gia Kyungpook (KNU) – Hàn Quốc)

Chương trình đào tạo sau đại học dự kiến

- Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ 2 năm ngành Máy tính trợ giúp Kỹ thuật điện (hợp tác giữa TNUT và Ilmenau University of Technology (IUT)-CHLB Đức)

- Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ 2 năm ngành Máy tính trợ giúp Cơ khí (hợp tác giữa TNUT và RWTH Aachen-CHLB Đức )

Tin mới hơn

Tin cũ hơn