Ban chủ nhiệm khoa

 

Trưởng khoa

PGS. TS. Phan Quang Thế

- Chỉ đạo chung các hoạt động của khoa;
- Phụ trách công tác tổ chức – cán bộ;
- Phụ trách chung về chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, hợp tác quốc tế;
- Phụ trách công tác tuyển sinh;
- Trực tiếp phụ trách bộ môn Kỹ thuật Cơ khí và Khoa học Tự nhiên giảng dạy bằng tiếng Anh.

Phó trưởng khoa

1. Th.S Nguyễn Tiến Hưng

- Phụ trách triển khai tổ chức đào tạo, quản lý giảng viên, đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Phụ trách công tác NCKH và CGCN của giảng viên và sinh viên;
- Trực tiếp phụ trách bộ môn Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng tiếng Anh và Trung tâm Sáng tạo sản phẩm;
- Phụ trách website, cơ sở vật chất và tài chính của Khoa;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

2. Th.S Hoàng Thị Thắm

- Phụ trách triển khai tổ chức đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của Nhà trường và Khoa;
- Phụ trách công tác thanh tra-pháp chế;
- Trực tiếp phụ trách bộ môn ngoại ngữ;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. TS. Nguyễn Minh Ý

- Phụ trách công tác quản lý sinh viên; công tác giáo viên chủ nhiệm; công tác tư vấn sinh viên về sinh hoạt và rèn luyện theo quy định;
- Phụ trách công tác tư vấn sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học;
- Trực tiếp phụ trách bộ môn Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh và Trung tâm tư vấn tiếng Anh sinh viên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.


Tin mới hơn

Tin cũ hơn