Ban chủ nhiệm khoa

 

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Tiến Hưng

- Chỉ đạo chung các hoạt động của khoa;
- Phụ trách công tác tổ chức – cán bộ;
- Phụ trách chung về chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, hợp tác quốc tế;
- Phụ trách công tác tuyển sinh;
- Phụ trách website, cơ sở vật chất và tài chính của Khoa.

Phó trưởng khoa

Th.S Hoàng Thị Thắm

- Phụ trách triển khai tổ chức đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của Nhà trường và Khoa;
- Phụ trách công tác thanh tra-pháp chế;
- Trực tiếp phụ trách bộ môn ngoại ngữ;
- Phụ trách công tác quản lý sinh viên; công tác giáo viên chủ nhiệm; công tác tư vấn sinh viên về sinh hoạt và rèn luyện theo quy định;
- Phụ trách công tác tư vấn sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học;
- Trực tiếp phụ trách bộ môn Kinh tế giảng dạy bằng tiếng Anh và Trung tâm tư vấn tiếng Anh sinh viên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

T.S Vu Quoc Dong

- Phụ trách triển khai tổ chức đào tạo, quản lý giảng viên, đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Phụ trách công tác NCKH và CGCN của giảng viên và sinh viên;
- Trực tiếp phụ trách bộ môn Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng tiếng Anh và Trung tâm Sáng tạo sản phẩm;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn