Bộ môn khoa học tự nhiên

 

Giới thiệu bộ môn Khoa học tự nhiên giảng dạy bằng tiếng Anh

Bộ môn Khoa học tự nhiên giảng dạy bằng tiếng Anh, tiền thân là Bộ môn Toán – Lý giảng dạy bằng tiếng Anh, được thành lập theo quyết định số 350/QĐ-ĐHKTCN ngày 22/08/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và là một trong những bộ môn môn được xây dựng từ những ngày đầu thành lập khoa Quốc tế. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ môn là đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy các học phần Toán, Vật lý, Hóa học và học phần sự phát triển của trái đất và hệ mặt trời nhằm cung cấp cho sinh viên khối ngành kỹ thuật những kiến thức cơ bản để phục vụ cho các môn học chuyên ngành sau này.

Bộ môn Khoa học tự nhiên giảng dạy bằng tiếng Anh có 05 cán bộ giảng viên trong biên chế và có trình độ thạc sỹ trở lên. Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập và học tập nâng cao trình độ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cán bộ giảng dạy trong bộ môn. Bộ môn Khoa học tự nhiên giảng dạy bằng tiếng Anh luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng từng bước nâng cao khả năng tự học và ý thức chủ động trong học tập của sinh viên, giúp sinh viên có tư duy độc lập cũng như phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm.

Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu của bộ môn Khoa học tự nhiên bao gồm:

-         Introductory Linear Algebra

-         Calculus I, Calculus II, Calculus III

-         Differential Equations

-         Applied Maths

-         Probability Theory

-         Physics I, Physics II, Physics Laboratory

-         General Chemistry, The Evolution of Earth and Solar System

Nhân sự

Thông tin tổng hợp:

Bộ môn Khoa học tự nhiên

Thông tin chi tiết của các thành viên bộ môn:

1. ThS. Đinh Văn Tiệp
2. ThS. Trần Thị Huê
3. ThS. Ngô Trọng Hải
4. ThS. Nguyễn Minh Trang
5. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Tin mới hơn

Tin cũ hơn