Bộ môn Kỹ thuật điện giảng dạy bằng tiếng Anh


Giới thiệu bộ môn Kỹ thuật điện giảng dạy bằng tiếng Anh

Bộ môn Kỹ thuật điện giảng dạy bằng Tiếng Anh được thành lập với mục đích đào tạo kỹ sư điện chất lượng cao. Dựa trên chương trình đào tạo tiên tiến nhập khẩu từ Mỹ, được đào tạo bởi các giáo sư nổi tiếng trên thế giới, các thầy cô được đào tạo ở các nước tiên tiến và các thầy cô uy tín tại ĐHKTCN, thì mục tiêu của chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện là phát triển và phát tán lý thuyết và các phương pháp cho việc thiết kế, phân tích, thực hiện các nguyên lý và thực hành trong Kỹ thuật Điện; Hiểu rõ cơ sở vật lý và toán học của Kỹ thuật điện và biết cách vận dụng sáng tạo trong các bài toán thực tế; Đánh giá, phân tích một cách biện chứng về các giả thiết, phương pháp tiếp cận, thủ tục, sự cân nhắc, và kết quả liên quan đến các bài toán kỹ thuật; Thiết kế các hệ thống có sự trợ giúp của máy vi tính cho các ứng dụng bao gồm xử lý tín hiệu, truyền thông, mạng máy tính, và các hệ thống điều khiển; Khả năng giao tiếp, thuyết trình, viết tài liệu, kỹ năng trình bày kết quả dự án bằng tiếng Anh; Có đạo đức nghề nghiệp, trung thành với Tổ Quốc, phục vụ tốt cho đất nước và xã hội.

Đội ngũ giảng viên:

Ngoài các giảng viên nước ngoài và các giảng viên trong trường có trình độ và Tiếng Anh đến tham gia giảng dạy, Hiện này Bộ môn có: 4 Tiến sĩ, 4 thạc sỹ, 5 kỹ sư.

Thông tin tổng hợp:

Bộ môn Kỹ thuật điện giảng dạy bằng tiếng Anh

Thông tin chi tiết:

01. PGS. TS. Nguyễn Duy Cương

02. ThS. Nguyễn Tiến Hưng

03. TS. Nguyễn Minh Ý

04. TS. Nguyễn Hoài Nam

05. ThS. Vũ Ngọc Huy

06 ThS. Trần Quế Sơn

07. ThS. Nguyễn Văn Thảo

08. KS. Nguyễn Văn Lanh

09. KS. Trần Mạnh Tuấn

10. KS. Nguyễn Huy Toán

11. KS. Phạm Ngọc Thăng

12. ThS. Trần Thái Trung

13. TS. Nguyễn Tuấn Minh

14. TS. Vũ Quốc Đông


Tin mới hơn

Tin cũ hơn