Các chi đoàn thuộc liên chi

1. Chi đoàn Giáo viên

         Đinh Thị Hồng Thương- BT

         Lê Văn Nhất- PBT

         Phạm Ngọc Thăng- UV

2. Chi đoàn K45AP

        Dương Duy Sơn- BT

        Lê Đình Thắng- PBT

        Vũ Duy Thắng- UV

3. Chi đoàn K46APM

        Tô Minh Tuấn- BT

        Đông Văn Định- PBT

4. Chi đoàn K46APE

        Trần Thị Quý Anh- BT

        Ngô Thùy Dung- PBT

5. Chi đoàn K47APM

        Nguyễn Bảo Khánh- BT

        Đào Thị Thu Huyền- PBT

        Ngô Trung Đức- UV

6. Chi đoàn K47APE

       Trương Ngọc Thắng- BT

       Tống Văn Tuyến- PBT

        Đào Văn Thăng- UV

7. Chi đoàn K48APM

       Dương Chí Thức- BT

8. Chi đoàn K48APE

       Nguyễn Duy An- BT

       Trần Văn Huy- PBT

9. Chi đoàn K49APM

       Nguyễn Công Tuấn- BT

       Hoàng Ngọc Nam- PBT

       Trần Hồng Phúc- UV

10. Chi đoàn K49APE

       Nguyễn Thị Thanh Ngân- BT

       Hà Hữu Thành- PBT

       Trần Thanh Bằng- UV

11. Chi đoàn K50AP1

       Hoàng Sơn Tùng- BT

       Lê Anh Tuấn- PBT

12. Chi đoàn K50AP2

      

Tin mới hơn

Tin cũ hơn