Các chương trình liên kết đào tạo Quốc tế

Các chuyên ngành đào tạo bao gồm kinh tế, thương mại quốc tế, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử. Sinh viên học năm cuối, bảo vệ tốt nghiệp ở nước ngoài và được trường đối tác cấp bằng. Chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học của Cộng hòa Pháp cũng bắt đầu được chuẩn bị triển khai. Các chương trình đào tạo cao cũng được thực hiện thông qua hợp tác với đại học Aachen ( Cộng hòa lien bang Đức), bao gồm kỹ thuật cơ khí (Computer Aided Mechanical Engineering) và kỹ thuật điện tử.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn