Giới thiệu trung tâm sáng tạo sản phẩm

 

Ngày nay, các doanh nghiệp có nhu cầu cần các kỹ sư giỏi về lý thuyết, vững về thực hành, tay nghề và có tính sáng tạo cao. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo kỹ sư hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp. Sinh viên mới tốt nghiệp vào công tác ở xí nghiệp, công ty thường gặp khó khăn khi tiếp cận với các máy móc thiết bị ngày càng hiện đại. Việc sử dụng máy móc thiết bị của nhiều kỹ sư khi mới ra trường vẫn còn yếu kém. Đặc biệt, một trong những nhược điểm lớn nhất của họ hiện nay là thiếu khả năng tư duy, sáng tạo và tính chủ động trong công việc.

Để đáp ứng được nhu cầu nói trên và để thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “ Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, cần thiết phải có những trung tâm có máy móc thiết bị cần thiết cũng như có các chuyên gia để giúp cho sinh viên và các giáo viên có thể tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao và đặc biệt là để thực hiện những ý tưởng sáng tạo. Đó chính là lý do cần thiết phải xây dựng đề án Trung tâm sáng tạo công nghệ của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Hiện tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã có nhiều phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm… Tuy nhiên, các thiết bị dùng trong các đơn vị này chủ yếu phục vụ cho các công việc liên quan đến giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học. Do vậy, phần nhiều các thiết bị này còn mang tính hàn lâm mà chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu thuận lợi về mặt chế thử, gia công ban đầu, tạo ra các sản phẩm nguyên mẫu là những sản phẩm có thể có kích thước nhỏ hơn nhiều so với sản phẩm thực, hay các sản phẩm thô… trước khi đưa đến các phòng thí nghiệm để kiểm tra các thông số kỹ thuật, phân tích và lấy các đặc tính cần thiết hay đưa đến các xưởng để chế tạo ra sản phẩm thật hoặc sản xuất hàng loạt.

Bên cạnh đó, việc hòa nhập quốc tế, đưa các hoạt động nghiên cứu, thực hành, thực nghiệm gắn với các sản phẩm khoa học của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tiệm cận đến các chuẩn mực chung của các trường đại học trong khu vực và trên thế giới đòi hỏi phải có những trung tâm gia công chế thử đáp ứng được những yêu cầu thực tế, mang tính chất cơ sở ban đầu để có thể nhanh chóng tạo ra được các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và cuối cùng có thể đưa ra được các sản phẩm hoàn chỉnh sau này.

Một khía cạnh khác liên quan đến vấn đề hội nhập quốc tế là hiện nay trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã có một số sinh viên nước ngoài đang theo học cũng như một số sinh viên thực tập nước ngoài, các sinh viên và giáo sư nước ngoài giảng dạy chương trình tiên tiến. Thông qua các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên, nhà trường đã tạo ra được một môi trường giao lưu, hợp tác quốc tế không những trong lĩnh vực đào tạo mà còn từng bước tiến tới việc hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo các sản phẩm khoa học. Chính vì vậy, việc có được một trung tâm chế thử, sáng tạo sản phẩm sẽ không những đáp ứng được yêu cầu của sinh viên, giảng viên trong trường mà còn tạo ra được một môi trường làm việc thuận lợi cho sinh viên và giảng viên quốc tế.

Ngoài ra, việc có được một trung tâm với đầy đủ các trang thiết bị cơ bản để sinh viên, giảng viên của các chuyên ngành về cơ khí, điện, điện tử, kỹ thuật ôtô và máy động lực có thể sử dụng chung là hết sức cần thiết. Các thiết bị cơ bản được tập trung tại một trung tâm sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho sinh viên và giảng viên do tiết kiệm được thời gian tìm hoặc mượn thiết bị, tiết kiệm chi phí do không cần phải trang bị nhiều thiết bị giống nhau cho nhiều đơn vị nằm rải rác trong toàn trường.


Tin mới hơn

Tin cũ hơn