Giới thiệu chung về Tổ chức Công đoàn khoa Quốc Tế

Tổ chức công đoàn Khoa Quốc tế ra đời năm 2013 cùng với việc thành lập Khoa Quốc tế. Trải qua gần 2 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Công đoàn Khoa Quốc tế đã phát triển thành một tổ chức Công đoàn gồm có 47 công đoàn viên, trong đó có  21  nam, 26 nữ; 05 tiến sĩ, 30 thạc sĩ  và đang làm nghiên cứu sinh 04.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn