Nhân sự của Trung tâm tư vấn Tiếng Anh sinh viên

Cán bộ Trung Tâm Tư vấn Tiếng Anh sinh viên

Giám đốc: Ths. Nguyễn Thị Ánh Hồng (Phó trưởng Bộ môn Ngoại Ngữ)

Nhân viên:

1. CN. Phạm Ngọc Duy (bộ môn Ngoại Ngữ)

2. CN. Đinh Thị Hồng Thương (bộ môn Ngoại Ngữ)

3. CN. Tống Thị Hồng Hạnh (bộ môn Ngoại Ngữ)

4. Ths. Nguyễn Văn Thảo (bộ môn Kỹ Thuật điện dạy bằng Tiếng Anh)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Ngo Trong Hai - Division of Natural Sciences taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Vu Quoc Dong - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Y - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 10:07
  Speaker: Nguyen Thi Quoc Dung - Division of Mechanical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Trang - Division of Natural Sciences
  Phòng họp khoa