Nhân sự của Trung tâm tư vấn Tiếng Anh sinh viên

Cán bộ Trung Tâm Tư vấn Tiếng Anh sinh viên

Giám đốc: Ths. Nguyễn Thị Ánh Hồng (Phó trưởng Bộ môn Ngoại Ngữ)

Nhân viên:

1. CN. Phạm Ngọc Duy (bộ môn Ngoại Ngữ)

2. CN. Đinh Thị Hồng Thương (bộ môn Ngoại Ngữ)

3. CN. Tống Thị Hồng Hạnh (bộ môn Ngoại Ngữ)

4. Ths. Nguyễn Văn Thảo (bộ môn Kỹ Thuật điện dạy bằng Tiếng Anh)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn