Trung tâm tư vấn sinh viên


Trung tâm tư vấn sinh viên nằm ở nhà A6. Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên thực hiện công tác tư vấn và hỗ trợ SV cấp trường, giúp HSSV trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường.

  • Tư vấn cho SV về pháp luật, về quy chế HSSV, quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, các nội quy, quy định của trường
  • Tư vấn cho SV hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập rèn luyện tại trường, giúp SV nắm rõ các chế độ chính sách, các thủ tục vay vốn ngân hàng phục vụ cho sinh hoạt và học tập.
  • Tiếp nhận các thông tin, ý kiến, đề xuất, kiến nghị của SV để báo cáo với các cấp có thẩm quyền, giải đáp và đáp ứng kịp thời, tạo điều kiện cho SV trong học tập, rèn luyện và tổ chức cuộc sống.
  • Tư vấn về nghề nghiệp cho SV nhằm nâng cao lòng yêu nghề, hiểu biết về nghề đã học.
  • Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường phổ thông về các ngành, nghề đào tạo của nhà trường trước mỗi kỳ thi tuyển sinh hàng năm.
  • Tư vấn giới thiệu và cung cấp danh bạ, chỗ trọ tin cậy đảm bảo an ninh an toàn cho sinh viên ngoại trú.
  • Tư vấn về việc làm sinh viên trong khi học và sau khi tốt nghiệp.
  • Các tư vấn khác.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn