Trung tâm y tế

Trung tâm y tế nằm về phái bên trái của khu nhà A6, mở cửa từ 7h00 đến 11h00 và 3h30 đến 17h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Trong trường hợp khẩn cấp, sinh viên có thể đến phòng K1-101, tại đây luôn có người trực ngoài giờ hành chính.

Đi khám ở Trung tâm y tế?

Khi đi khám cần mang theo thẻ sinh viên, thẻ bảo hiểm và sổ khám bệnh. Những người đi khám lần đầu chưa có sổ khám bệnh có thể đến trung tâm y tế mua với giá 2000đ và phải mang sổ cho những lần khám tiếp theo. Sinh viên mới nhập trường chưa có thẻ bảo hiểm và thẻ sinh viên vẫn có thể đến khám tại trung tâm và vẫn được phát thuốc miễn phí. Những trường hợp phải chuyển tuyến lên viện lớn hơn, người bệnh sẽ được hỗ  trợ 80% viện phí nếu có thẻ bảo hiểm.

Làm thế nào để mua thẻ bảo hiểm?

Tất cả sinh viên năm đầu sẽ nộp tiền BHYT khi nhập học và được làm thẻ BHYT cho 1 năm học. Với các sinh viên từ năm thứ 2 trở đi, nhà trường sẽ thông báo trên website kế hoạch làm thẻ BHYT cho tất cả sinh viên. Sinh viên đăng ký và nộp tiền BHYT cho lớp trưởng tổng hợp danh sách và nộp lên Khoa. Nếu sinh viên đã được làm thẻ BHYT tại địa phương, phải nộp bản photo thẻ BHYT cho lớp trưởng tổng hợp và nộp cho GVCN để khoa chuyển lên phòng CTHSSV. Nếu sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, muốn đăng ký mức phí BHYT diện cận nghèo, cần nộp giấy chứng nhận hộ cận nghèo có xác thực của địa phương tại thời điểm đóng BHYT.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn