Đăng ký môn học

TNUT đào tạo việc học theo hệ thông tín chỉ, sinh viên chỉ hoàn thành khóa học khi tích lũy đủ 150 tín chỉ .Tuy nhiên vấn đề đặt ra là vấn đề đăng kí môn học cho mỗi kì. Đăng kí môn học thường bắt đầu 1 tháng trước mỗi kì học : học kỳ 1 , học kỳ 2 và học kỳ hè .Sinh viên có thể hoàn thành việc đăng kí thông qua trang Web : http://dkmh.tnut.edu.vn

Khi bạn đăng nhập với tài khoàn của bạn thì danh sách môn học và bài giảng sẽ xuất hiện. Học kỳ 1 và học kỳ 2, sinh viên chỉ có  thể đăng kí được tối đa là 24 tín chỉ và ít nhât là 13 tín chỉ. Nhưng đối với kì hè bạn chỉ được đăng kí tối đa là 10 tín chỉ.

 Sau đây là lời khuyên dành cho các bạn đăng kí môn học:

+) Bạn nên đăng kí số tín chỉ phù hợp với khả năng của mình.

+) Bạn nên trải đều các môn học trong các kì học.

+) Cố gắng hoàn thành các môn cơ sở trong năm thứ nhất và năm thứ hai để dành thời gian cho học chuyên nghành và nghiên cứu khoa học.

+) Hãy đăng kí theo đúng  theo thông báo và khung giờ của khoa mình.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn