Trung tâm tư vấn tiếng Anh sinh viên

Trung tâm tư vấn tiếng anh (ECC) được thành lập vào 18/8/2014 như một phần của chiến lược đề án ngoại ngữ quốc gia 2020-cái mà được thực hiên ở TNUT . Nhiệm vụ chính của trung tâm là giải đáp những khó khăn, thắc mắc của sinh viên cũng như giải quyết các bài tập ,báo cao, chuyên nghành bằng tiếng anh. Các cán bộ của trung tâm là các giảng viên và sinh viên trương trình tiên tiến- người có điểm TOFL cao và được khuyến khích để làm công việc bán thời gian. Khi muốn được tư vấn , sinh viên co thể tới gặp các cán bộ của ECC ở tại tầng 1 của nhà thư viện. Ở đó luôn luôn có các cán bộ và sinh viên AP trực tại đó. Mặt khác bạn có thể tham gia làm bài tập và tài nguông tài liệu thông tin ECC qua facebook (http://Englishconsultance.tnut.edu.vn) Các chủ đề, bài giảng ,bài tập sẽ được đăng vào cuối ngày

Tin mới hơn

Tin cũ hơn