Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ chuyển đảng chính thức

Kính gửi các đ/c đảng viên,

Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng đảng, đề nghị các đồng chí thực hiện các công việc sau:

1. Hoàn thiện hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho đ/c Vũ Ngọc Huy và Phạm Ngọc Duy,

cụ thể như sau (form ở file gửi kèm):

- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị: Đ/c Huy và Duy

- Bản nhận xét của đảng viên hướng dẫn và BCH Đoàn TN (nếu còn sinh hoạt Đoàn): các ĐV hướng dẫn và đ/c Bí thư chi đoàn GV

- Phiếu lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú: ĐV hướng dẫn

- Ý kiến nhận xét của BCH Công đoàn nơi công tác: Đ/c Hồng

Thời hạn: trước 22/11/2014

2. Chuẩn bị cho việc xét các đối tượng đảng đề nghị Đảng uỷ cho làm thủ tục xem xét kết nạp vào Đảng.

- Bản tự kiểm điểm (của đối tượng đảng; các đ/c ĐV hướng dẫn nhắc các đối tượng đảng)

- Nhận xét đối tượng đảng (của các ĐV hướng dẫn)

3. Chuẩn bị cho rà soát, xem xét công nhận đối tượng đảng:

- BCH Công đoàn và Chi đoàn giáo viên xem xét, giới thiệu các đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét công nhận đối tượng đảng vào buổi họp chi bộ tháng 11.

 

Trân trọng.

T/M cấp ủy

Hoàng Thị Thắm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn