Phòng thí nghiệm cơ học chất lỏng và truyền nhiệt

Thiết bị thí nghiệm về quá trình truyền nhiệt đối lưu của không khí 

 

Thiết bị xác định tổn thất năng lượng tại trạng thái chảy tầng và chảy rối 

 

Thiết bị xác định tiết diện của ống Venturi và kiểm nghiệm định luật Bernoulli 

 

Thiết bị xác định tổn thất cục bộ 

 

Thiết bị thí nghiệm về hiện tượng xâm thực 

 

Thiết bị xác định điểm đặt và áp lực của nước tác dụng nên bề mặt phẳng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Ngo Trong Hai - Division of Natural Sciences taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Vu Quoc Dong - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Y - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 10:07
  Speaker: Nguyen Thi Quoc Dung - Division of Mechanical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Trang - Division of Natural Sciences
  Phòng họp khoa