Phòng thí nghiệm cơ học chất lỏng và truyền nhiệt

Thiết bị thí nghiệm về quá trình truyền nhiệt đối lưu của không khí 

 

Thiết bị xác định tổn thất năng lượng tại trạng thái chảy tầng và chảy rối 

 

Thiết bị xác định tiết diện của ống Venturi và kiểm nghiệm định luật Bernoulli 

 

Thiết bị xác định tổn thất cục bộ 

 

Thiết bị thí nghiệm về hiện tượng xâm thực 

 

Thiết bị xác định điểm đặt và áp lực của nước tác dụng nên bề mặt phẳng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn