Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí (TN305 và TN306) bắt đầu được đưa vào giảng dạy từ năm học 2012- 2013. Với hơn 10 modul thí nghiệm giúp sinh viên dễ dàng nắm được kiến thức trên lớp thông qua các bài thí nghiệm.

1. AT200- Xác định hiệu suất làm việc của bộ truyền bánh răng

Modul thí nghiệm này được thưc hiện để kiểm nghiệm hiệu suất làm việc với bánh răng trụ tròn và trục vít bánh vít khi biết thông số đầu vào từ động cơ.


2. GL 110- Cam

Modul thí nghiệm về CAM giúp sinh viên nắm được các hình dạng cam cơ bản, đồng thời tự xây dựng sự khác nhau về biên dạng cam sẽ dẫn đến sự khác nhau về vận tốc, gia tốc trong quỹ đạo chuyển động của cơ cấu.


3. GL 200- Bộ truyền bánh răng trong máy tiện

Mô hình bộ truyền bánh răng trong máy tiện. Việc thay đổi các cặp bánh răng ăn khớp trong bộ truyền dẫn đến thay đổi các thông số đầu ra.


4. SE 110.22- Phân bố lực trên dàn lực

Modul này giúp sinh viên tiếp cận được cách phân bố lực trên dàn lực trên cả mô hình thực lẫn xây dựng mô hình trên phần mềm.


5. TM 124- Trục vít bánh vít

Modul thí nghiệm này mô hình trục vít bánh vít làm việc, đồng thời cho phép sinh viên thí nghiệm để tìm ra được mối quan hệ giữa tỉ số truyền, momen xoắn và hiệu suất làm việc.


6. TM260.01- Ma sát, mòn và bôi trơn

Modul thí nghiệm này giúp sinh viên hiểu rõ sự thay đổi của lực ma sát trong các trường hợp tải trọng khác nhau đặt vào hệ, trong các điều kiện bôi trơn khác nhau và trong số vòng quay đầu vào khác nhau.


7. TM 282- Ma sát trong ổ lăn

Modul thí nghiệm giúp sinh viên tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến lực ma sát trong ổ lăn: số vòng quay đầu vào, tải trọng đầu vào, nhiệt độ, môi trường làm việc và bôi trơn. Từ đó có thể xác định được hệ số ma sát trong ổ lăn.


8. TM 320- Screw tester

Modul thí nghiệm này giúp sinh viên tìm hiểu và kiểm tra mối quan hệ giữa screw force và momen xoắn.


10. WP 100- Thí nghiệm uốn, xoắn

Modul giúp sinh viên nắm bắt và kiểm nghiệm lại lý thuyết môn học Sức bền vật liệu với thí nghiệm về uốn và xoắn trên các thanh tiết diện/vật liệu khác nhau, tải trọng khác nhau.


11. Thí nghiệm về Mòn

Modul thí nghiệm giúp sinh viên xác định được độ mòn của các vật liệu khác nhau trong quá trình tiếp xúc.


Tin mới hơn

Tin cũ hơn