Phòng thiết kế kỹ thuật

Phòng Thiết kế Kỹ thuật (TN310) bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm học 2012- 2013. Với 01 bảng tương tác thông minh, 01 hệ thống máy chủ và 24 máy tính để bàn cấu hình cao nhằm phục vụ cho công tác thiết kế kỹ thuật dưới dạng phần mềm xử lý và phần mềm đồ họa. Hiện nay phòng Thiết kế Kỹ thuật đã và đang được sử dụng trong các môn học như: Toán ứng dựng, Vẽ kỹ thuật, Thiết kế sản phẩm với CAD… 

 

 

Một số hình ảnh phòng máy

Tin mới hơn

Tin cũ hơn