Quy mô sinh viên

 

 

STT

Tên ngành

Tên trường đối tác

Số lượng sinh viên theo lớp

Số lượng sinh viên nước ngoài

Tổng

2009 -2014

2010 -2015

2011 -2016

2012 -2017

2013 -2018

2014 -2020

I

Chương trình tiên tiến

 

Ngành Kỹ thuật Cơ khí

ĐH bang NewYork tại Buffalo, Hoa Kỳ

30

15

21

16

19

55

8

164

 

Ngành Kỹ thuật Điện

ĐH bang Oklahoma, Hoa Kỳ

 

14

24

19

28

70

5

160

 

Tổng

 

30

29

45

35

47

125

13

324

II

Chương trình liên kết đào tạo

 

Kỹ thuật Điện tử

ĐH Quốc gia Kyuong Pook, Hàn Quốc

 

 

 

 

 

9

 

9

 

NgànhThương mại quốc tế

Đại học Khoa học và Kỹ thuật Sơn Đông, Trung Quốc

25

 

13

 

 

 

 

38

 

Tổng

 

25

 

13

 

 

 

 

38

 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Ngo Trong Hai - Division of Natural Sciences taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Vu Quoc Dong - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Y - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 10:07
  Speaker: Nguyen Thi Quoc Dung - Division of Mechanical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Trang - Division of Natural Sciences
  Phòng họp khoa