Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên bộ môn Kỹ thuật cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh

Về cơ cấu tổ chức quản lý của Bộ môn Kỹ thuật cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm: Ban chủ nhiệm Bộ môn, tổ chức Công đoàn Bộ môn. Về tổ chức cán bộ, Bộ môn có tổng số giảng viên là 13 cán bộ, bao gồm 11 giảng viên cơ hữu, 02 giảng viên kiêm nhiệm và 06 giảng viên đang đào tạo tại nước ngoài. Về trình độ giảng viên gồm 01 giáo sư (tại trường đại học Western, Australia),  02 phó giáo sư, 04 tiến sĩ, 05 NCS, 07 thạc sỹ.

Thông tin tổng hợp

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh

Thông tin chi tiết:

1. TS. GVC. Nguyễn Thị Quốc Dung

2. TS. GVC. Nguyễn Đình Ngọc

3. TS. Vũ Quốc Việt

4. TS. Hoàng Tiến Đạt

5.ThS. Lê Văn Nhất

6. ThS. Phan Thị Phương Thảo

7. ThS. Phan Thị Thu Hà

8. ThS. Nguyễn Hồng Quân

9. Th.S Bùi Hoàng Dũng

10. GS. TS. Đỗ Khắc Đức

11. ThS. Phan Thành Đạt

12. ThS. Nguyễn Hồng Thái

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn