Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện và máy tính giảng dạy bằng tiếng Anh

Ngoài các giảng viên nước ngoài và các giảng viên trong trường có trình độ và Tiếng Anh đến tham gia giảng dạy, Hiện này Bộ môn có: 4 Tiến sĩ, 5 thạc sỹ, 4 kỹ sư.

Thông tin tổng hợp:

Bộ môn Kỹ thuật điện giảng dạy bằng tiếng Anh

Thông tin chi tiết:

01. PGS. TS. Nguyễn Duy Cương

02. TS. Nguyễn Tiến Hưng

03. TS. Nguyễn Minh Ý

04. ThS. Vũ Ngọc Huy

05. ThS. Trần Quế Sơn

06. ThS. Nguyễn Văn Thảo

07. ThS. Nguyễn Văn Lanh

08. ThS. Trần Mạnh Tuấn

09. TS. Nguyễn Huy Toán

10. KS. Phạm Ngọc Thăng

11. ThS. Trần Thái Trung

12. PGS. TS. Nguyễn Tuấn Minh

13. TS. Vũ Quốc Đông

 Tin mới hơn

Tin cũ hơn