Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên bộ môn Khoa học tự nhiên giảng dạy bằng tiếng Anh

Thông tin tổng hợp:

Bộ môn Khoa học tự nhiên

Thông tin chi tiết của các thành viên bộ môn:

1. ThS. Đinh Văn Tiệp
2. ThS. Trần Thị Huê
3. ThS. Ngô Trọng Hải
4. ThS. Nguyễn Minh Trang
5. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Tin mới hơn

Tin cũ hơn