Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên bộ môn Khoa học tự nhiên giảng dạy bằng tiếng Anh

Thông tin tổng hợp:

Bộ môn Khoa học tự nhiên

Thông tin chi tiết của các thành viên bộ môn:

1. ThS. Đinh Văn Tiệp
2. ThS. Trần Thị Huê
3. ThS. Ngô Trọng Hải
4. ThS. Nguyễn Minh Trang
5. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Ngo Trong Hai - Division of Natural Sciences taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 14:30
  Speaker: Mr. Vu Quoc Dong - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 23/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Y - Division of Electrical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 10:07
  Speaker: Nguyen Thi Quoc Dung - Division of Mechanical Engineering taught in English
  Phòng họp khoa
 • 30/04/2018 15:30
  Speaker: Nguyen Minh Trang - Division of Natural Sciences
  Phòng họp khoa