Giới thiệu bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ được thành lập ngày 8/5/2006 theo quyết định số 82/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Từ khi được thành lập với 6 giảng viên đến nay bộ môn Ngoại ngữ đã phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Bộ môn đã tham gia giảng dạy các môn học Tiếng Anh khác nhau của các chương trình đại học, chương trình tiên tiến và sau đại học của trường. Hiện tại Bộ môn có nhiệm vụ quản lý và giảng dạy 4 môn học cho tất cả các lớp chính quy, vừa làm vừa học và sau đại học.

Bộ môn Ngoại ngữ gồm có 23 giảng viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 18 thạc sỹ. Các giảng viên của bộ môn có trình độ chuyên môn vững vàng, năng lực nghiên cứu khoa học tốt và rất tâm huyết với nghề nghiệp. Hàng năm bộ môn đều tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

Hướng nghiên cứu

Bộ môn phát triển nghiên cứu khoa học theo các hướng:

- Phương pháp giảng dạy các kỹ năng, từ vựng, ngữ pháp

- Quan niệm của người học và các chiến lược học ngoại ngữ

- Ngôn ngữ ứng dụng

- Thiết kế chương trình giảng dạy

- Thiết kế tài liệu giảng dạy

- Đánh giá giảng dạy, học tập, tài liệu, chương trình giảng dạy

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ngoại ngữ

- Tính tự chủ, động cơ, khả năng tự học …. của người học

Tin mới hơn

Tin cũ hơn