Thông tin chương trình tiên tiến và chương trình Đại học đại trà

 

Các chương trình tiến (CTTT):

Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí theo chương trình của Đại học bang New York – Hoa Kỳ (UB)

Chuyên ngành Kỹ thuật Điện theo chương trình của Đại học bang Oklahoma – Hoa Kỳ (OSU)

TT

Chương trình Đại học CTTT

Chương trình Đại học đại trà

1

- Dạy và Học bằng tiếng Anh

- Chuẩn tiếng Anh sau năm thứ 1: Toefl-ITP 500

- Chuẩn tiếng Anh bắt buộc khi tốt nghiệp:

Toefl-ITP 500 đến 550

- Dạy và Học bằng tiếng Việt

- Chuẩn tiếng Anh sau 3 học kỳ: Toefl-ITP 390

- Chuẩn tiếng Anh bắt buộc khi tốt nghiệp:

Toefl-ITP 450

2

- Tổng số tín chỉ tích lũy: 151 tín chỉ trong đó có 6 tín chỉ tiếng Anh học thuật và tiếng Anh kỹ thuật. Nghĩa là phải học 145 tín chỉ chuyên môn.

- Tiếng Anh tăng cường: Không tích lũy (30-35 tín chỉ)

(Thuê giảng viên giỏi từ Hà Nội dạy tiếng Anh).

- Có chương trình bổ túc nói tiếng Anh tại Ký túc xá.

- Tổng số tín chỉ tích lũy: 151 tín chỉ trong đó có 10 tín chỉ tiếng Anh thông thường. Nghĩa là phải học 141 tín chỉ chuyên môn.

- Tiếng Anh tăng cường: Không tích lũy (10-15 tín chỉ để đạt Toefl-ITP 390) + (15 tín chỉ để đạt Toefl-ITP450) = 30 tín chỉ (giảng viên của trường dạy tiếng Anh).

- Không có chương trình bổ túc tiếng Anh tại Ký túc xá.

3

- Quy mô lớp học: Tối đa 30 đối với tiếng Anh; 50 đối với lớp chuyên môn.

- Quy mô lớp học: Tối đa 50 đối với tiếng Anh; 80-120 đối với lớp chuyên môn.

4

- Phụ trách chương trình: Khoa Quốc tế (tốt nghiệp và tập huấn tại nước ngoài và Hoa Kỳ) và các thầy cô giáo giỏi tiếng Anh từ các khoa khác. Có giảng viên nước ngoài giảng dạy, sinh viên thực tập quốc tế hỗ trợ học.

- Phụ trách chương trình: Các khoa chuyên môn.

5

- Ở ký túc xá cả khóa học; học phòng học có điều hòa nhiệt độ; có khu vực tự học riêng tại Thư viện mới.

- Ở ký túc xá ít nhất 1 năm; học phòng học có quạt trần; không có khu vực tự học riêng tại Thư viện mới.

6

- Các phòng thí nghiệm hiện đại làm việc bằng tiếng Anh; Nghiên cứu khoa học được ưu tiên kinh phí.

- Các phòng thí nghiệm hiện đại làm việc bằng tiếng Việt; Nghiên cứu khoa học không được ưu tiên kinh phí.

7

- Học bổng: Khá 7 triệu/ năm; giỏi 12 triệu/ năm; xuất sắc 18 triệu/năm.

- Học bổng: Khá 5 triệu/ năm; giỏi 10 triệu/ năm; xuất sắc 15 triệu/năm.

8

- Học phí: Khoảng 17-18 triệu đồng/ năm.

- Học phí: Khoảng 6,5 – 7,0 triệu đồng/ năm.

9

- Bằng cấp: Bằng Kỹ sư đào tạo bằng tiếng Anh

- Bằng cấp: Bằng kỹ sư đào tạo bằng tiếng Việt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tin mới hơn

Tin cũ hơn