Thông báo: Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Để triển khai cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, công đoàn xin thông báo tóm tắt như sau:

+Đối tượng tham dự: Mỗi công đoàn viên bắt buộc tham gia 01 bài dự thi. 

+Yêu cầu về hình thức: bài dự hti thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, cỡ chữ 14 Times New Roman, đánh số trang theo thứ tự. Bài dự thi có từ 05 trang trở lên phải đóng thành quyển. Trang bìa bài dự thi phải ghi rõ họ tên; ngày tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác). Ngoài bìa ghi rõ: "Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

+Hạn nộp: 17h30 ngày 19 tháng 4 năm 2015. Tại VPK Quốc Tế

+ Các thầy cô tham khảo câu hỏi cuộc thi trong e-mail cá nhân

Tin mới hơn

Tin cũ hơn