Họp giao ban khoa ngày 8 tháng 6 năm 2015

Thành phần: - BCN khoa;

                        - Trưởng, Phó các Bộ môn;

                        - Giám đốc các Trung tâm;

                        - Trợ lý Khoa;

                        -Văn phòng khoa.

Chủ trì cuộc họp: Phó trưởng khoa- Nguyễn Tiến Hưng; Thư ký- Nguyễn Thu Hương.

Nội dung:

1. Phòng thí nghiệm đã được bàn giao xong;

2. Hoàn thành công tác chấm thi Toefl trong tuần này;

3. Các Bộ môn và Khoa triển khai xét danh hiệu thi đua cho CBVC (hạn 15/6);

4. Khoa đã chọn ra 02 ứng cử viên nữ  tham gia học bổng KOVA:

        - Phan Thị Hồng Mai;

        - Thân Thị Huế.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn