Quy định về mức học phí học kỳ II năm học 2015-2016 các hệ đào tạo của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Ngày 30/12/2015 Nhà trường đã có quyết định số 741/QĐ-ĐHKTCN Về việc ban hành Quy định học phí các hệ đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Theo đó, kể từ học kỳ II năm học 2015-2016 sẽ không tính học phí đối với các học phần học lại, học cải thiện điểm theo quy chế đào tạo và thi lại lần 2 đối với các sinh viên Chính quy, Liên thông chính quy, Vừa làm vừa học còn trong thời gian đào tạo chuẩn (05 năm với sinh viên các ngành kỹ thuật và Sư phạm kỹ thuật từ khoa K50 trở về trước; 4,5 năm đối với các sinh viên các ngành kỹ thuật từ khóa K51 trở về sau và 04 năm đối với sinh viên các ngành Công nghệ và Kinh tế).

Lưu ý là quy định trên không áp dụng đối với sinh viên Chương trình tiên tiến (CTTT) và Liên kết đào tạo Quốc tế (LT ĐTQT).  Sinh viên CTTT và LKĐTQT không được thi lại lần 2 và phải đóng học phí đối với các học phần học lại, học cải thiện điểm.

Mức học phí đối với sinh viên CTTT được quy định theo tháng, cụ thể:

1.700.000 đ/tháng x 10 tháng/năm = 17.000.000 đ/năm

Mức học phí một tín chỉ học lại, học cải thiện điểm đối với sinh viên CTTT được tính dựa trên cơ sở mức học phí quy định ở trên.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn