Thông báo về việc tổ chức đào tạo cho sinh viên chậm tiến độ

Nhằm giúp đỡ các sinh viên đã học tập tại trường từ 6 đến 10 năm có thể hoàn thành chương trình học và xét tốt nghiệp trong thời gian ngắn nhất, Khoa Quốc tế thông báo đến các sinh viên thuộc diện trên tập trung về Khoa để cung cấp thông tin cá nhân và chịu sự quản lý của Khoa trong việc học tập để tốt nghiệp. Sinh viên KHÔNG ĐƯỢC đi làm thêm, phải chịu sự quản lý chặt chẽ của Khoa theo các lớp sinh viên được đề xuất.

Khoa Quốc tế có trách nhiệm tư vấn học tập, lập kế hoạch học lại, học cải thiện, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên thuộc diện trên. Khoa bố trí các giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy và thực sự tâm huyết với nghề dạy học để giảng dạy và làm chủ nhiệm các lớp sinh viên thuộc diện nói trên.

Khoa Quốc tế yêu cầu các sinh viên thuộc diện trên thực hiện tốt các quy định nêu trên để hoàn thành chương trình học trong thời gian ngắn nhất, vì danh dự của bản thân, trách nhiệm đối với gia đình và xã hội.

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn