Lịch trực nhật tại Trung tâm Sáng tạo sản phẩm HK 1, 2016-2017.

LỊCH TRỰC NHẬT TRUNG TÂM SÁNG TẠO SẢN PHẨM

Khoa Quốc tế phân công lịch trực nhật cho các lớp sinh viên CTTT trong Học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

Thời gian: Chi tiết trong danh sách kèm theo.

Đại điểm: Trung tâm Sáng tạo sản phẩm, khoa Quốc tế.

Công việc: Trực nhật theo phân công của cán bộ trung tâm.

Đề nghị các Đ/c GVCN nghiêm túc triển khai cho sinh viên thực hiện theo phân công. Sinh viên vi phạm sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện /lần. Các Đ/c cán bộ trung tâm phối hợp cùng GVCN quản lý, giám sát và kiểm tra sinh viên thực hiện.

Thứ

Thời gian

Lớp

Lớp trưởng

GVCN

Ghi chú

2

08:00 – 09:00

K49APM

Lê Tùng Dương

01647481761

Bùi Hoàng Dũng

0983352439

 

14:00 – 15:00

K50APM

Trần Sùng

01673643684

Nguyễn Minh Trang

0912660982

 

14:00 – 15:00

K52APM

Nguyễn Như Phong

01658298938

Hoàng Hương Ly

0983687775

 

3

 

 

 

 

 

4

16:00 – 17:00

K52API

Vũ Thanh Hải

01685 268 267

Phùng Thị Thu Hà

0868970656

Tuần 10,12

5

08:00 – 09:00

K50API

Trương Đức Tùng

01644598420

Nguyễn Thu Ngân

0965097086

 

09:00 – 10:00

K51APM

Nguyễn Thanh Sơn

01632249865

Hoàng Tiến Đạt

0987344991

 

6

08:00 – 09:00

K49API

Hà Hữu Thành

0972871953

Trần Mạnh Tuấn

0974161383

 

14:00 – 15:00

K51API

Hứa Trịnh Hoàng

01688403818

Lê Minh Thành

0912204898

 

7

08:00 – 09:00

K52API

Vũ Thanh Hải

01685 268 267

Phùng Thị Thu Hà

0868970656

Tuần 11

Ghi chú: GVCN chủ động lên danh sách sinh viên trực nhật từng buổi, kiểm tra và đánh giá sinh viên thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn