Giao ban tuần 8/5/2017 - 14/5/2017.

GIAO BAN KHOA QUỐC TẾ

1.Thời gian & địa điểm: 8h00 8/5/2017 tại A2-112

2. Chủ trì: Đ/c Nguyễn Minh Ý

3. Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng/Phó bộ môn, Giám đốc/Phó Giám đốc trung tâm, Trợ lý khoa.

4. Nội dung:

4.1. Báo cáo kết quả:

4.1.1. Sinh hoạt chính trị đầu tuần:

- Bm Ngoại ngữ: Vắng Đ/c Hoàng (đi dạy), Thêm, Hoàng Thu, Kim Thương, Lý, Dương Thảo, Vì Thảo, Thu Linh

- Bm KHTN: Vắng Đ/c Huê (đi dạy), Thủy (Công tác), Trang.

- VPK: Vắng Đ/c Ngà.

- Bm Điện: Vằng Đ/c Hưng (Công tác)

- Bm KTCK: 

- TT TVTASV: Vắng Đ/c Huê (đi dạy), Hồng Thương (Nghỉ TS).

- TT STSP: Đủ

4.1.2. Báo cáo công tác tháng:

- Yêu cầu tất cả các bộ môn báo cáo công tác tháng nộp VPK (chỉ Bm Ngoại ngữ, TT TVTASV báo cáo đủ tháng vừa qua).

4.1.3. Liên chi Đoàn:

- Chương trình “Bài ca đi cùng năm tháng”

- 3 tiết mục tham gia 15/5/2017 tại HTL.

4.1.4. TT TVTASV:

- Tổ chức học tiếng Anh qua chiếu phim cho sinh viên tại Tầng 4, Thư viện mới.

​4.1.5 Nghiệm thu đề tài NCKH:

- 4 đề tài sinh viên

- 3 đề tài giảng viên cấp cơ sở​

4.2. Công tác triển khai:

4.2.1. Hoàn thành bài giảng các HP giảng dạy trong HK 2, 2016-2017

- Yêu cầu: In nộp tại VPK trước 15/5/2017.

4.2.2. Triển khai đăng ký đề tài NCKH:

- Chuẩn bị đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở, đề tài sinh viên.

- Dự kiến thực hiện: Trong tháng 5/2017.

4.2.3. Đưa sinh viên đi thăm quan nhà máy:

- Thăm quan Toyota 12/5/2017: 30 sinh viên (Sinh viên tự túc phương tiện đi lại).

            + Đ/c Đạt phụ trách.

- Thăm quan Samsung 18/5/2017: 50 sinh viên (Samsung hỗ trợ đi lại và trải nghiệm ăn trưa tại Nhà máy).

            + Đ/c bộ môn KTĐ phụ trách.

4.2.4. Phân công coi thi THPT Quốc gia 2017.

- Địa điểm: Lai Châu

- Chỉ tiêu: 40 toàn khoa (Chỉ tiêu các bộ môn theo cuộc họp).

- Thời hạn: 9/5/2017.

4.2.5. Hướng dẫn đồ án TN cho sinh viên:

- Triển khai ngay tại các bộ môn.

4.2.7. Tổ chức học kỳ hè cho sinh viên:

- Theo kế hoạch của Nhà trường

- Theo đăng ký nguyện vọng của sinh viên

4.2.8. Công tác tuyên truyền tuyển sinh:

- Đ/c Ngân hỗ trợ máy quay.

- Các nhóm được phân công triển khai trong tuần.

4.2.9. Xét học bổng khuyến khích

- Xét cho 31 sinh viên nhận HBKK HK 1, 2016-2017.

4.2.10. Xét tiến độ học tập:

- Các đ/c GVCN liên lạc và báo cáo lại khoa trước 10/5/2017.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn