Nội dung giao ban ngày 22/5/2017

 

1. Về nộp bài giảng 
- Mỗi giảng viên khi giảng dạy học phần phải có bài giảng riêng (giáo án) không có khái niệm Bài giảng chung của bộ môn. 
- Chậm nhất các giảng viên phải nộp bài giảng cá nhân giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho Khoa vào thứ 2 ngày 29/5/2017.
+ Bìa 
+ Đề cương chi tiết 
+ Mục lục giáo trình chính có highlight các nội dung soạn và dạy.
+ Các nội dung mở rộng ngoài giáo trình chính. 
+ Mục lục của bài giảng cá nhân
Được đóng thành các trang đầu của bài giảng cá nhân. 
+ Phần bài giảng của cá nhân
2. Về đề cương chi tiết các học phần chuẩn bị thông qua Khoa phục vụ rà soát và điều chỉnh
- Đề cương chi tiết 
- Tên giáo trình và ảnh trang bìa, trang có số xuất bản của Giáo trình chính 
- Tên giáo trình và ảnh trang bìa, trang có số xuất bản của giáo trình tham khảo thêm 
- Mục lục của các giáo trình nêu trên. 
- Highlight các nội dung phải giảng trong các mục lục. 
Các bộ môn nộp cho Văn phòng khoa trước ngày 31/5/2017 để khoa tổ chức thông qua. 
3. Xúc tiến thành lập câu lạc bộ Cơ học của khoa 
- Đ/c Đạt và Đ/c Ngân 

4. Về tuyên truyền tuyển sinh 
- Thực hiện theo văn bản đính kèm. 
- Trong cuộc họp giao ban vào 14.00' ngày 29/5/2017 các đồng chí được phân công trình bày và đề nghị VPK phô tô nội dung cho các đồng chí dự họp. 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn